Pracownicze plany kapitałowe

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów Pracownicze plany kapitałowe

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

Pracownicze plany kapitałowe

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – podpisana 19 listopada 2018 r, weszła w życie 1 stycznia 2019 roku

Opis ustawy

Opis: Stworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędziania. System ten współtworzyć będą pracownicy, pracodawcy i państwo.

Plusy:

+ Stworzenie systemu zachęt do zwiększenia oszczędności Polaków

+ W odróżnieniu od OFE program jest dobrowolny

+ Pieniądze zgromadzone w PPK będą prywatną własnością pracownika, czym w sposób zasadniczy różnią się od wcześniejszych rozwiązań.


Minusy:

- Wprowadzenie PPK zwiększa koszty pracy po stronie pracodawcy. Powinna istnieć jakaś forma rekompensaty dla przedsiębiorców (obniżka innych opłat czy podatków wchodzących w skład opodatkowania pracy).

- Dotychczasowe fundusze zebrane w OFE powinny zostać przekazane do PPK, czego nie uczyniono.

Komentarze