Prawo oświatowe

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Anna Zalewska Edukacji Narodowej Prawo oświatowe

Kto: Anna Zalewska Ministerstwo: Edukacji Narodowej

Prawo oświatowe

Prawo oświatowe

Opis ustawy

Nowe Prawo oświatowe w większej swojej części powtarza przepisy zawarte już w poprzednio obowiązującej regulacji. Likwidacja gimnazjów nie wydaje się mieć decydującego wpływu na jakość polskiego szkolnictwa. Można zatem stwierdzić, że reforma oświaty ma charakter raczej pozorny, a nowe Prawo oświatowe nie przyczynia się w istotnym stopniu do poprawy jakości kształcenia dzieci w Polsce. Nie jest to jednocześnie ustawa szkodliwa, dlatego najsprawiedliwiej będzie ocenić ją jako neutralną.

Plusy:

+ Likwidacja gimnazjum jako nieudanego eksperymentu edukacyjnego. Wprowadzenie modelu 8+4, skracający czas ogólnokształcącej edukacji na rzecz nauczania w szkołach technicznych i zawodowych (w przypadku uczniów, którzy nie wybiorą oferty liceów ogólnokształcących)

+ Zastąpienie szkół zawodowych szkołami branżowymi. Wprowadzenie  jednej kwalifikacji dla jednego zawodu, zamiast zawodów o kilku kwalifikacjach.

Minusy:

- Zbyt krótkie vacatio legis, stwarzające problemy o charakterze organizacyjnej dla samorządu terytorialnego (kwestia przystosowania budynków po byłych gimnazjach)

- Ograniczenia dla edukacji domowej. Uczeń mający uczyć się w domu musi być przypisany do szkoły, która znajduje się w województwie, które zamieszkuje. Mocno komplikuje to działalność placówek edukacyjnych, specjalizujących się w takim nauczaniu oraz uniemożliwia edukacje domową dzieciom zamieszkałym poza granicami Polski.

Komentarze