Prawo przedsiębiorców

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Prawo przedsiębiorców

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców - podpisana 22 marca 2018 r. (weszła w życie 30 kwietnia 2018)

Opis ustawy

Ustawa reguluje prawo i obowiązki przedsiębiorcy oraz organów stosujących prawo w relacjach z przedsiębiorcami. Wprowadza zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Plusy:

+ Wprowadzenie praw konstytucyjnych do ustawy, co ułatwi ich obronę przed Sądem.

+ Wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności nieewidencjonowanej 

+ Wprowadzenie instytucji objaśnień prawnych dla przedsiębiorców

Minusy:

- Zbyt mała ilość gwarancji dla przedsiębiorców co do przestrzegania przepisów ustaw przez administracje publiczną.

Komentarze