Prawo spółdzielcze

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk Infrastruktury i Budownictwa Prawo spółdzielcze

Kto: Andrzej Adamczyk Ministerstwo: Infrastruktury i Budownictwa

Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze - podpisana 2 sierpnia 2017 r. (weszła w życie 9 września 2017 roku)

Opis ustawy

Ustawa przewiduje szereg zmian w prawie spółdzielczym, spowodowanych m.in. orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy mają wzmocnić prawa członków spółdzielni wobec ich władz.

Plusy:

+ Członkiem spółdzielni stanie się każdy z mocy prawa, kto ma mieszkanie lokatorskie lub własnościowe.

+ Członkami spółdzielni będą mogły być obecnie wyłącznie osoby, które mają mieszkanie w danej spółdzielni. Brak prawa głosu dla tzw. „członków oczekujących”

+ Możliwość głosowania przez pełnomocnika

Minusy:

- Brak przepisów obligujących władze spółdzielni do większej transparetności np. poprzez publikowanie uchwał w internecie.

Komentarze