Przywracanie połączeń autobusowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk Infrastruktury Przywracanie połączeń autobusowych

Kto: Andrzej Adamczyk Ministerstwo: Infrastruktury

Przywracanie połączeń autobusowych

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, weszła w życie 18 lipca 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa tworzy specjalny fundusz przewidziany na dofinansowanie nierentownych linii autobusowych. Jego beneficjentem będą samorządy, które następnie podpiszą umowy z konkretnymi przewoźnikami. Muszą one jednak zapewnić minimum 10% wkład własny na dofinansowanie części deficytu. Rząd chce przeznaczyć na ten cel 800 mln złotych rocznie.

Plusy:

+ Zapewnienie transportu publicznego mieszkańcom miejscowości, do których nie docierał transport zbiorowy, tzw. „białych plam”. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

+ Szansa na większą przepustowość na drogach dojazdowych do miast, ze względu na alternatywny dla indywidualnego samochodu środek komunikacji

+ Zwiększenie mobilności mieszkańców miejscowości w której panowało w dalszym ciągu duże bezrobocie. Dzięki połączeniom łatwiej będzie im dojechać do miejsc, gdzie brakuje rąk do pracy

Minusy:

- Dofinansowanie będzie jedynie na rok. To za mało, gdyż mało który prywatny przewoźnik zdecyduje się na zakup nowego taboru mając jedynie rok gwarancji przewozu na danej lini. Taka sytuacja grozi restytucją nieefektywnych PKSów

- Pieniędzy tych nie będzie można przeznaczyć na poprawę infrastruktury – remont przystanków, zakup taboru. Bez tego typu inwestycji może być ciężko zachęcić ludzi do zrezygnowania z samochodu na rzecz autobusu

Komentarze