Reforma Służby Więziennej

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Reforma Służby Więziennej

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Reforma Służby Więziennej

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 maja 2018 r., weszła w życie 31 maja 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa wprowadza zmiany w naborze do służby, które będą prowadzone centralnie a nie tak jak dzisiaj przez regionalnych dyrektorów podstawowych jednostek organizacyjnych. Ustawa powołuje także nową szkołę więziennictwa, na wzór szkół dla policji czy straży pożarnej. Nabory od momentu wejścia w życie ustawy prowadzone będą centralnie, a nie tak jak do tej pory przez dyrektorów podstawowej jednostki administracyjnej.

Plusy:

+ Ujednolicenie naboru na terenie całego kraju uczyni nabór bardziej sprawiedliwym i ograniczy przypadki nepotyzmu.

+ Stworzenie narzędzi do bardziej profesjonalnego przygotowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

Minusy:

- Reforma mogłaby kosztować mniej, poprzez np. współpracę z już działającym uczelniami (poprzez finansowanie odpowiednich kierunków i stworzenie wytycznych programowych) czy utworzenie specjalnego wydziału w policyjnej szkole w Szczytnie. SW wydaje się być zbyt małą służbą na posiadanie odrębnej administracyjnie placówki

Komentarze