Rozszerzenie działania e-recept

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Łukasz Szumowski Zdrowia Rozszerzenie działania e-recept

Kto: ŁukaszSzumowski Ministerstwo: Zdrowia

Rozszerzenie działania e-recept

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, Rozwój cyfryzacji usług medycznych, weszła w życie 7 września 2019 r.

Opis ustawy

Ustawa wprowadza pakiet rozwiązań cyfrowych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających lekarzom pracę i dających większe możliwości pacjentom.

Plusy:

+ Wydłużenie czasu ważności e-recepty z 30 dni do 1 roku

+ Unifikacja e-recepty z receptą transgraniczną. Polska elektroniczna recepta będzie mogła zostać zrealizowana w innych krajach UE

+ Pracownicy opieki zdrowotnej będą mogli podpisywać e-recepty i e-skierowania, wyręczając w ten sposób lekarzy

+ Zwiększona zostaje funkcjonalność Indywidualny Kont Pacjenta. Przez IKP będzie można złożyć deklaracje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy przejrzeć własne badania laboratoryjne

+ Zwiększeniu ulega ilość podmiotów przez który można autoryzować dostęp do IKP

Minusy:

BRAK

Komentarze