Rzecznik MSP

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Rzecznik MSP

Kto: Jadwiga Emilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Rzecznik MSP

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku)

Opis ustawy

Ustawa powołuje do życia nowy urząd – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu.

Plusy:

+ Powstanie instytucji mającej na cel ochronę przedsiębiorców przed nadużyciami urzędniczymi

+ Szerokie kompetencje rzecznika m.in. wnioskowanie o objaśnienie prawne

+ Zwiększenie pozycji rzecznika poprzez ograniczoną możliwość jego odwołania

Minusy:

- Wprowadzenie w ustawie możliwości przeniesienia urzędu rzecznika poza Warszawę.

- Brak możliwości wstrzymywania kontroli przez Rzecznika oraz brak możliwości kierowania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego