Sieć szpitali

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Konstanty Radziwiłł Zdrowia Sieć szpitali

Kto: KonstantyRadziwiłł Ministerstwo: Zdrowia

Sieć szpitali

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 13 kwietnia 2017 r. (weszła w życie 4 maja 2017)

Opis ustawy

Ustawa wprowadza listę placówek medycznych tzw. sieć szpitali, które będą finansowane przez Ministerstwo Zdrowia w sposób zryczałtowany. System kontraktowy ma zostać w formie uzupełnienia (ryczałt nie pokryje bowiem wszystkich świadczeń medycznych). Jako przykład centralistycznego i nie konkurencyjnego podejścia do tematyki ochrony zdrowia oceniamy ustawę negatywnie.

Plusy:

+ Wprowadzenie „systemu zabezpieczenia” dla pacjenta, zapewniającą mu dostęp do świadczeń

Minusy:

- Wykluczenie z systemu placówek niepublicznych

- Pacjent staje się kosztem dla szpitala, nie zaś zyskiem

- Szpitale w sieci mają zagwarantowane finansowanie, niezależnie od ich efektywności

Komentarze