Track&Trace

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Łukasz Szumowski Zdrowia Track&Trace

Kto: ŁukaszSzumowski Ministerstwo: Zdrowia

Track&Trace

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, weszła w życie 19 kwietnia r.

Opis ustawy

Ustawa nowelizująca przepisy unijne, dotycząca przede wszystkim obrotu wyrobami tytoniowymi. Wprowadza ona nowy system śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych (Track&Trace).

Plusy:

+ Rezygnacja z procesu notyfikacji, który umożliwił wejście w życie ustawy przed terminem nakazu implementacji dyrektywy, wyznaczonym na 20 maja 2019 roku. Zapobiegło to groźbie niemożności sprzedawania wyrobów tytoniowym po tym terminie.

Minusy:

- Brak implementacji przepisów pozwalających informować o mniejszej szkodliwości dla zdrowia wyrobach tytoniowych w postaciach alternatywnych wobec papierosów tradycyjnych tj. papierosach elektronicznych oraz urządzeniach podgrzewających tytoń.
- Zbyt wolne procedowanie ustawy, które spowodowało zaniepokojenie branży związane z groźbą braku możliwości prowadzenia sprzedaży po 20 maja oraz skróciło czas niezbędny do prawidłowego wdrożenia przepisów dyrektywy w ramach prowadzonej działalności.

Komentarze