Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i pracujących rodziców niepełnosprawnych dzieci

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 maja 2018 r., weszła w życie 6 czerwca

Opis ustawy

Opis ustawy: Nowelizacja ustawy jest sposobem do realizacji celów, związanych z rządowym programem "Za Życiem", mającym na celu pomoc dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Przepisy te nakładają także dodatkowe obowiązki na pracodawców, zatrudniających rodziców niepełnosprawnych dzieci.

Plusy:

+ Możliwość dalszego uczestnictwa osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) pomagającej w codziennych obowiązkach pracowniczych 

+ Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni dla ubezpieczonego z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Zmiana ta ułatwi rodzicom niepełnosprawnym podjęcie pracy.

Minusy: 

- Obowiązek wpłaty na PFRON będą mieć dotychczas zwolnione z tego obowiązku zakłady pracy znajdujące się w stanie likwidacji. 

- Zobligowanie pracodawców do zatrudniania pracowników w formie elastycznej bądź telepracy na ich wniosek, w przypadku gdy mają oni niepełnosprawne dziecko. W praktyce może to doprowadzić to obawy przed zatrudnianiem osób, co do których wiadomo że mają niepełnosprawne dziecko. Pracodawca jest narażony na nieprzewidziane koszty bez żadnego wsparcia w zamian.

 

Komentarze