Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Joachim Brudziński Spraw Wewnętrznych i Administracji Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

Kto: JoachimBrudziński Ministerstwo: Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ułatwienia dla studentów i naukowców zagranicznych

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 marca 2019 r., weszła w życie 27 kwietnia 2019 r.

Opis ustawy

Ustawa mająca na celu implementację unijnej dyrektywy, której zadaniem jest stymulowanie napływu do Unii Europejskiej, w tym do Polski, wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich, a w szczególności naukowców oraz studentów.

Plusy:

+ Możliwość korzystania przez cudzoziemców z mobilności studenta przez okres do 360 dni.

+ Możliwość udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu umożliwienia studentom oraz naukowcom poszukiwania na terytorium Polski pracy lub założenia działalności gospodarczej. Zezwolenie wydawane będzie po zakończeniu studiów lub badań naukowych, jednorazowo na okres 9 miesięcy.

Minusy:

- Nieprzyjęcie regulacji dotyczących ułatwień do przyjmowania młodzieży szkolnej uczestniczącej w wymianie szkolnej oraz przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia pracy w charakterze au pair. Państwa członkowskie miały swobodę w tej zakresie a Polska nie skorzystała z możliwości implementowania tej części dyrektywy.

Komentarze