Uproszczona procedura restrukturyzacyjna

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marcin Warchoł Sprawiedliwości Uproszczona procedura restrukturyzacyjna

Kto: Marcin Warchoł Ministerstwo: Sprawiedliwości

Uproszczona procedura restrukturyzacyjna

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Opis ustawy

Opis ustawy:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z instrumentów antykryzysowych przewidzianych przez ustawodawcę w ramach Tarczy 4.0. Przepisy usprawniają i przyśpieszają restrukturyzację zadłużenia, odciążając przy tym sądy.

Plusy:

 • Uproszczenie procedury. Postępowanie ma charakter pozasądowy.
 • Szybkość. Zgodnie z ustawą postępowanie ma trwać 4 miesiące plus czas potrzebny na zatwierdzenie układu. Sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie zatwierdzenia układu w ciągu 2 tygodni.
 • Postępowanie chroni dłużnika przed postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym pod warunkiem ogłoszenia wszczęcia postępowania w MSiG.
 • Postępowanie chroni dłużników przed wypowiedzeniem kluczowych umów przez kontrahentów (tj. leasingu, najmu, dzierżawy, kredytu).
 • Elastyczność. Możliwość pisemnego głosowania nad układem w trybie zdalnym.
 • Odciążenie sądów. Postępowanie prowadzi doradca restrukturyzacyjny, sąd jedynie zatwierdza układ.
 • Dostęp do postępowania mają nie tylko osoby zagrożone niewypłacalnością spowodowaną kryzysem.

Minusy:

 • Z możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego można skorzystać przez rok.
 • Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne przysługuje jeden raz.
 • Dłużnicy, którzy mają powyżej 15% wierzytelności spornych są wykluczeni z postępowania.
 • Dla zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników postępowania przydałoby się rozważyć uzupełnienie przepisów o regulację pozwalającą na szybką zmianę nadzorcy układu.
 • Możliwość uzyskania tytułu wykonawczego przez wierzycieli mogłaby zostać usprawniona przez nadanie wyciągowi ze spisu wierzytelności mocy tytułu egzekucyjnego.

Komentarze