Ustawa antyzatorowa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Ustawa antyzatorowa

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Ustawa antyzatorowa

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Opis ustawy

Ustawa wprowadza rozwiązania mające zmusić niesumiennych kontrahentów do uregulowania swoich zobowiązań. Ma ona być odpowiedzią na problem zatorów płatniczych, przez którą wielu przedsiębiorców traci płynność finansową. Problem ten dotyka ponad 80% przedsiębiorców sektora MŚP.

Plusy:

+ Przepisy podnoszą wysokość odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe, tj. do 11,5 proc.

+ Zwiększenie kompetencji UOKiKu. Prezes UOKiK będzie mógł wymierzać kary (po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego) tym podmiotom, które najbardziej zalegają z płatnościami.

+ Wierzyciel, który nie otrzyma płatności w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, tzw. ulga na złe długi.

+ Najwięksi podatnicy będą mieć obowiązek wypełniania corocznego sprawozdania o stosowanych praktykach płatniczych.

+ Skrócenie ustawowych terminów płatności. Podmiot publiczny na zapłatę będzie mieć 30 dni, duża firma w kontaktach z mikro, małą bądź średnią będzie miała obowiązek zapłaty w 60 dni.

+ Wzorowe konsultacje społeczne nad ustawą, skonsultowane ze środowiskami przedsiębiorców.

Komentarze