Ustawa o aktach pracowniczych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mateusz Morawiecki Rozwoju Ustawa o aktach pracowniczych

Kto: MateuszMorawiecki Ministerstwo: Rozwoju

Ustawa o aktach pracowniczych

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – podpisana 5 lutego 2018 roku (wejdzie w życie 1 stycznia 2019)

Opis ustawy

Ustawa skraca czas przechowywania aktów pracowniczych przez pracodawcę z 50 do 10 lat. Umożliwia też digitalizację aktów pracowniczych, wytworzonych wcześniej w formie papierowej. Ustawa przewiduje okresy przejściowe. Skróconym czasem przechowywania nie są objęte akta pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019. Akta pracowników zatrudnionych po tym terminie, a przed wejście w życie, będą mogłyby być przechowywane krócej, lecz tylko w przypadku, gdy sporządzony i wysłany zostanie raport informacyjny na ich temat do ZUSu.

Plusy:

+ Wyeliminowanie problematycznej i często trudnej do realizacji konieczności przetrzymywania dokumentów pracowniczych sprzed wielu lat

+ Umożliwienie cyfrowego przechowywania danych, co zwiększa wygodę przedsiębiorcy oraz zmniejszenie możliwości ich zaginięcia bądź zniszczenia

Minusy:

BRAK

Komentarze