Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jan Ardanowski Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Kto: JanArdanowski Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich – podpisana 26 listopada 2018 r., weszła w życie 28 listopada 2018 roku

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa dedykowana jest kołom gospodyń wiejskich. Nadaje im osobowość prawną, wprowadza także specjalny rejestr kół prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formalizuje także charakter ich działalności.

Plusy:

+ Wyszczególniono w ustawie rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu postaw proprzedsiębiorczych na obszarach wiejskich. Mają one również współpracować z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Minusy:

- Wprowadzenie ograniczenia na podstawie którego jedna gospodyni może być członkiem tylko jednego koła gospodyń (ograniczenie takie nie występuje w przypadku stowarzyszeń czy związków zawodowych).

- Może fukcjonować tylko jedno koło gospodyń wiejskich na terenie danej gminy. Może to doprowadzić do sytuacji, w której osoby chcące działać społecznie będą niejako „zmuszone” do działania w jedynym istniejącym na danym terenie kole, bez możliwości stworzenia własnej struktury.

- Ustawa nie została poddana konsultacjom społecznym, nie miała także okresu vacatio legis. Osoby zainteresowane, często starsze gospodynie, mogą mieć problem z zapoznanieniem się i dostosowaniem do nowych przepisów.

Komentarze