Ustawa o komornikach sądowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Ustawa o komornikach sądowych

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Ustawa o komornikach sądowych

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, podpisana 5 kwietnia 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa stara się zdefiniować komorników nie jako przedsiębiorców, a jako urzędników państwowych. Stąd zwiększa się nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości, zaostrza kompetencje do wykonywania zawodu komornika (obowiązek wykształcenia prawniczego i większa bariera wiekowa) czy wprowadza rozmaite ograniczenia dowolności prowadzenia egzekucji (przymusowa rejonizacja).

Plusy:

+ Wprowadzenie obowiązku kamerowania egzekucji.

+ Komornik odpowiada za działalność podległych mu asesorów komorniczych.

Minusy:

- Komornik nie będzie mógł podejmować działań poza terenem swojej apelacji, a poza swoim rewirem jedynie po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

- Wprowadzenie obowiązku wykształcenia prawniczego dla komorników już od dawna wykonujący swój zawód.

Komentarze