Ustawa o zasadach polityki rozwoju

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Małgorzata Jarosińska- Jedynak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Ustawa o zasadach polityki rozwoju

Kto: MałgorzataJarosińska- Jedynak Ministerstwo: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ustawa o zasadach polityki rozwoju

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Opis ustawy:

Zmiany w ustawie są realizacją postanowień przyjętej przez Radę Ministrów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Według kancelarii, ustawa wyraża nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami, w postaci wprowadzenia kontraktu programowego, sektorowego i porozumienia terytorialnego.

Plusy:

  • Strategie rozwojowe przyjmowane przez państwo będą dotyczyć planów średniookresowych. Plany będą dotyczyć konkretniejszych celów. Podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju stanie się średniookresowa strategia rozwoju kraju, która ma łączyć aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne.
  • Nowela umożliwia przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021–2027, tj. umowy partnerstwa i programów ją realizujących.
  • Zmiany mają pozwolić mniejszym gminom o ubieganie się o środki unijne na tej samej stopie co większe.
  • Usunięto z porządku prawnego ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Regulacja studium metropolitalnego była w dużym stopniu wzorowana na konstrukcji studium gminnego. Zmiana ta uprościła przepisy.

Minusy:

  • Na poziomie regionalnym do strategii rozwoju województwa zostaną wprowadzone aspekty przestrzenne. Zmianę można poczytać, jako dodanie kolejnego obszaru regulacji.

Komentarze