Ustawa odległościowa. Jak pogodzić interes społeczny, gospodarczy i środowiskowy

W czwartek 27 lutego w Świetlicy Wolności odbył się kolejny Przegląd legislacyjny w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Warsaw Enterprise Institute. Na spotkaniu zaproszeni eksperci dyskutowali wokół potrzeby nowelizacji tzw. ustawy odległościowej. Prelegenci szukali odpowiedzi na pytania: W jakim kierunku należy pójść i jak przeprowadzić nowelizację? Jak uwzględnić i zabezpieczyć interes wspólnoty lokalnej w procesie decyzyjnym? Czy istnieją dobre zagraniczne wzorce które warto wykorzystać nowelizując ustawę?

Zachęcamy do zapoznania się z relacją.