Ustawa wdrażająca RODO

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski Cyfryzacji Ustawa wdrażająca RODO

Kto: MarekZagórski Ministerstwo: Cyfryzacji

Ustawa wdrażająca RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - podpisana 22 maja 2018 roku, weszła w życie 25 maja 2018

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa dostosowuje polskie prawo do przyjętego przez Unię Europejską ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje przepisy o ochronie danych osobowych w całej Unii.

Plusy:

+ Ustawa powinna przyspieszyć postępowania dotyczących ochrony danych osobowych

Minusy:

- Zbyt późne uchwalanie polskiej ustawy, utrudniające właściwe przygotowanie się do nowych regulacji.

- Nieskorzystanie z wyłączenia dla MŚP w stosunku do części przepisów RODO

- Ustanowienie jedynie jednoinstancyjnego postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który może nakładać wysokie kary.  

- Wyrażenie zgody opiekuna na przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne u osób do 16 roku życia, choć ustawodawca mógł obniżyć ten wiek do 13 lat, czyli do wieku kiedy nabywane jest częściowa zdolność do czynności prawnych co jest bardziej optymalnym rozwiązaniem.

Komentarze