VAT dalej 23%

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów VAT dalej 23%

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

VAT dalej 23%

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis: Ustawa ustalająca stawki podatku VAT (utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie).

Plusy:

+ Stworzenie kryteriów, przy spełnieniu których VAT zostanie obniżony (relacja PKB do dług oraz sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego)

Minusy:

- Złamanie obietnicy wyborczej obniżenia podstawowej stawki VAT z 23% do 22%

- Utrzymanie aż czterech stawek podatku VAT

Komentarze