Większe uprawnienia KAS

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów Większe uprawnienia KAS

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

Większe uprawnienia KAS

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 12 grudnia 2018 r., weszła w życie 2 stycznia 2019

Opis ustawy

Opis ustawy: Nowelizacja ustawy zwiększa kompetencje funkcjonariuszy KASu zapewniając im np. szerszy dostęp do informacji.

Plusy:

BRAK

Minusy:

- Możliwość przeprowadzenia kontroli w firmie pod nieobecność przedsiębiorcy.

- Możliwość złożenia tylko jednej korekty deklaracji podatkowej, nawet jeśli z czasem okaże się że dany podatek był nienależny (np. sąd rozstrzygnie na korzyść podatnika spór kompetencyjny).

- Możliwość uzyskania przez KAS danych o prywatnych kontach podatnika, które nie służą do prowadzenia działalności gospodarczej.

Komentarze