Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jarosław Gowin Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

Kto: Jarosław Gowin Ministerstwo: Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 kwietnia 2017 r. (weszła w życie 29 kwietnia 2017 roku)

Opis ustawy

Ustawa ma na celu poprawić współpracę biznesu ze środowiskiem akademickim. Jej wynikiem jest program stypendialny doktoratów wdrożeniowych, które ułatwia młodemu naukowcowi połączenie kariery naukowej z karierą zawodową.

Plusy:

+ Program eliminuje niepotrzebny wybór między pracą na uczelni a rozwijaniem się w biznesie

+ Przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystać z pracy badawczej swojego pracownika

Minusy:

- Posłowie na etapie prac parlamentarnych wykluczyli z programu habilitacje, przez co ustawa nie jest kompletna.

Komentarze