Wsparcie termomodernizacji

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jadwiga Emilewicz Przedsiębiorczości i Technologii Wsparcie termomodernizacji

Kto: JadwigaEmilewicz Ministerstwo: Przedsiębiorczości i Technologii

Wsparcie termomodernizacji

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw -  podpisana dnia 20 grudnia 2018 r., weszła w życie 11 lutego 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa pozwala uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła dla osób objętych ubóstwem ekonomicznym. Budżet programu do 2024 roku wyniesie 1,2 mld złotych. Skierowany on będzie wpierw do miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Plusy:

+ Program dobrze diagnozuje przyczyny problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, wskazując na domy jednorodzinne.

+ Planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła będzie zadaniem gmin. To one będą wskazywać gospodarstwa, które później po uzyskaniu zgody ministra uzyskają pomoc.

+ Postawienie wymogu, że w każdej gminie musi nastąpić wzrost efektywności ekonomicznej o co najmniej 50% w remontowanych domach.

Minusy:

- Przypisanie dotacji do osoby, która z niej korzysta, a nie do budynku. Jeśli właściciel domu w określonym w umowie okresie sprzeda go, to będzie musiał zwrócić całość lub część dotacji, choć wyremontowany budynek będzie służył nowemu właścicielowi.

- W programie jest zbyt mało pieniędzy, aby skutecznie rozwiązać problem smogu. Należałoby do gmin skierować także część pieniędzy, którymi dziś zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Lokalne urzędy lepiej sklasyfikują domy do pomocy niż mieszące się w miastach wojewódzkich WFOŚiGW, które mogą być od tych domów oddalone nawet o kilkaset kilometrów.

 

Komentarze