Wymogi lokalizacyjne

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Sylwester Tułajew brak Wymogi lokalizacyjne

Kto: SylwesterTułajew Ministerstwo: brak

Wymogi lokalizacyjne

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Opis ustawy:

Nowela dotyczy rozwiązań mających na celu zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego poboru opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych poprzez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego

Plusy:

  • Nowelizacja usprawni pobór opłat przy korzystaniu z dróg publicznych.
  • Obowiązek korzystania z lokalizatora nie obejmuje samochodów osobowych. Jedynie pojazdy o wadze powyżej 3,5 ton objęte są obowiązkiem.
  • Nowy system ma dotyczyć przejazdów po płatnych odcinkach dróg (obecnie w Polsce liczą one 4000 km).
  • Po opuszczeniu odcinka autostrady lub drogi płatnej dane pojazdu nie będą przetwarzane.
  • Administratorem danych jest szef KAS, którego obowiązkiem jest co trzymiesięczny przegląd danych. W przypadku, gdy kierowca lub przedsiębiorca przestanie korzystać z systemu, po 12 miesiącach jego dane zostaną automatycznie usunięte, a dane geolokalizacyjne - po sześciu miesiącach.

Minusy:

  • Konieczność rejestracji w specjalnym systemie i montaż urządzeń lokalizacyjnych.
  • Niewykonanie obowiązku rejestracji lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie wiązało się z karą w wysokości od 500 do 1500 złotych.
  • Nowy system będzie wymagał przekazania szczegółowych danych osobowych i pojazdu samochodowego.

Komentarze