Zamrożenie cen prądu

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Krzysztof Tchórzewski Energii Zamrożenie cen prądu

Kto: Krzysztof Tchórzewski Ministerstwo: Energii

Zamrożenie cen prądu

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustawy z dnia 28.12.2018 roku, podpisana 29.12.2018, weszła w życie 1 stycznia 2019.

Opis ustawy

Opis: Celem ustawy jest przeciwdziałanie podwyżkom cen energii elektrycznej. Rachunki mają pozostać na poziomie z roku 2018 z powodu obniżki akcyzy, opłaty przejściowej oraz wypłacaniem rekompensat dostawcom energii.

Plusy:

+ Obniżka akcyzy na energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawatogodzinę (MWh)

Minusy:

- Ręczne sterowanie cenami energii, poprzez ich odgórne ustalenie na podstawie cen z czerwca 2018 roku.

- Stworzenie Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który ma być systemem rekompensat dla dostawców za utracone przychody. System ten może zostać uznany przez Unię Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną.

- Procedowanie ustawy na kilka dni przed nowym rokiem kalendarzowym, na specjalnie zwołanych posiedzeniach Sejmu i Senatu. Tak szybki tryb uchwalania ustawy uniemożliwił rzetelną debatę nad celem i skutkami regulacji, mimo że o podwyżkach było wiadomo od co najmniej kilku miesięcy.

Komentarze