Zerowy PIT dla młodych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marian Banaś Finansów Zerowy PIT dla młodych

Kto: MarianBanaś Ministerstwo: Finansów

Zerowy PIT dla młodych

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, weszła w życie 1 sierpnia 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Na mocy ustawy młodzi pracownicy do 26 roku życia będą zwolnieni z podatku dochodowego, naliczonego od umów o pracę i umów zleceń. 
Plusy:
+ Zmniejszenie opodatkowania pracy dla pewnej części pracowników
+ Brak konieczności płacenia podatku zachęca młodych ludzi do szybszej aktywizacji zawodowej, co będzie mieć korzystny wpływ na rynek pracy
Minusy:
- Brak okresu przystosowującego. Koszt zatrudnienia osoby na umowę zlecenie, posiadającej status studenta, z chwilą ukończenia przez nią 26. roku życia wzrośnie z dnia na dzień o około 40%. Trudno spodziewać się, by pracodawcy aż o tyle podnieśli pensje pracownikowi, dlatego też najpewniej osoba taka będzie musiała zmierzyć się z nagłym spadkiem wynagrodzenia
- Najmłodsi pracownicy rzadko inwestują zarobione pieniądze lub oszczędzają je na przyszłość. Dlatego też w większości dodatkowe pieniądze wydatkować będą na bieżącą konsumpcje. Zwolnienie podatkowe przestanie obowiązywać w momencie, gdy wiele osób decyduje się na większy wydatek inwestycyjny czy też chce zakładać rodzinę. Wzrost obciążeń podatkowych może spowodować odstąpienie od tej decyzji

Komentarze