Zgromadzenia cykliczne

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Edward Siarka (poseł sprawozdawca) brak (projekt poselski) Zgromadzenia cykliczne

Kto: Edward Siarka Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Zgromadzenia cykliczne

Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach - podpisana (po TK) 18 marca 2017 r (weszła w życie 2 kwietnia 2017 roku)

Opis ustawy

Ustawa wprowadza możliwość zarejestrowania zgromadzenia publicznego, organizowanego cykliczne (co tydzień, miesiąc, rok) na okres 3 lat. Decyzję w tej sprawie wydaje wojewoda. Zgromadzenia w tym trybie mają pierwszeństwo nad tymi zarejestrowanymi w zwykłym trybie przez gminy (nawet jeśli te drugie zostaną złożone wcześniej). Ponadto różne manifestacje muszą być od siebie odseparowane o minimum 100 metrów.

Plusy:

+ Ułatwienie dla organizatorów cyklicznych manifestacji

Minusy:

- Odebranie części kompetencji gminom na rzecz przedstawiciela rządu (wojewoda)

- Wprowadzenie dualizmu prawnego dotyczącego rejestracji zgromadzeń, właściwych dla dwóch osobnych podmiotów (w trybie cyklicznym wojewoda, w zwykłym gmina)

- Utrudnienie przy organizowaniu kontrmanifestacji

Komentarze