Zmiana ustawy o podatku dochodowym

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Teresa Czerwińska Finansów Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Kto: TeresaCzerwińska Ministerstwo: Finansów

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 13 listopada 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis: Ustawa realizująca reformę podatkową rządu. Wprowadza ona szereg zmian podatkowych m.in. inne sposoby odliczania kosztów, zmiana stawki podatku CIT, ale i zmiany w leasingu.

Plusy:
+ Obniżka CITu dla małych przedsiębiorstw z 15% na 9%.
+ Nieobowiązkowe składki na organizacje pracodawców oraz fikcyjne odsetki od kapitału w spółce będzie można wliczyć w koszty.
+ Możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków na zasadach preferencyjncych.

Minusy:
- W koszta uzyskania przychodu zaliczyć będzie można jedynie 75% wydatków eksplatacyjnych auta osobowego, używanego także w celach firmowych.
- Na leasing samochodów osobowych wprowadzony zostanie limit 150 tys. złotych, który będzie można odliczyć w kosztach.
- Ustawa, choć zawiera kilka pozytywnych zmian, to nie równoważą one złych rozwiązań. Przede wszystkim dlatego, że pozytywne zmiany dotkną niewielką grupę podatników, podczas gdy złe odczuje np. większość przedsiębiorców korzystających z samochodów.

Komentarze