Zmiany w aktach urodzenia

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marek Zagórski Cyfryzacji Zmiany w aktach urodzenia

Kto: MarekZagórski Ministerstwo: Cyfryzacji

Zmiany w aktach urodzenia

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Opis ustawy

Ustawa podpisana 5 kwietnia 2018 r. (weszła w życie 25 kwietnia 2018).

Ustawa umożliwia elektroniczne zgłoszenie narodzin dziecka. W dodatku do aktu urodzenia dziecka zamieszczone zostaną również numery pesel jego rodziców. Ponadto służby państwowe w łatwiejszy sposób będą mogły uzyskać dostęp do odpisów aktów. Zwiększona będzie także liczba podmiotów, które będą mieć prawo nadania wniosków o dostęp.

Plusy:

+ Rodzice tuż po urodzinach dziecka nie będą zobligowani do wizyty w urzędzie

+ Numery PESEL rodziców w akcie urodzenie spowodują łatwiejsze przypisanie rodziców do dziecka (ważne choćby w przypadku programu 500+)

Minusy

-  Zwiększenie instytucji mających dostęp do danych z aktu stanu cywilnego oraz łatwiejszy sposób ich pozyskiwania może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa tych danych.

Komentarze