Zmiany w kodeksie wykroczeń

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Zmiany w kodeksie wykroczeń

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Zmiany w kodeksie wykroczeń

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 października 2018, weszła w życie 14 listopada 2018.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa nowelizuje przepisy Kodeksu Wykroczeń. Ustala stałą kwotę od której kradzież jest przestępstwem, wprowadza rejestru wykroczeń  oraz nową interpretacje czynu ciągłego w sprawach o wykroczenia. 
Plusy:
+ Wydłużenie z 7 do 14 dni terminu zapłacenia należnej grzywny. 
+ Zerwanie z zasadą, że przestępstwo ma miejsce w przypadku kradzieży wyższej niż wynosiła 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Przy częstych zmianach płacy minimalnej sądy niepotrzebnie traciły czas na ustalenia ile wynosiła stawka minimalna w chwili popełnienia czynu. 
+ Możliwość "wykupienia się" od kar społecznych poprzez uiszczenie kary pieniężnej.
Minusy: 
- W modyfikacji Kodeksu zabrakło np. usunięcia wykroczeń gospodarczych, stanowiących relikt poprzedniego ustroju, polegających chociażby na karaniu przedsiębiorcy za niewydanie towaru. 

Komentarze