Zmiany w kształceniu zawodowym

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Anna Zalewska Edukacji Narodowej Zmiany w kształceniu zawodowym

Kto: Anna Zalewska Ministerstwo: Edukacji Narodowej

Zmiany w kształceniu zawodowym

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Prezydent podpisał ustawę 30 listopada 2018 r., weszła w życie 1 września 2019 r.

Opis ustawy

Nowelizacja ustawy wprowadza szereg zmian w kształceniu zawodowym. Pogłębia ona współpracę szkół i przedsiębiorców oraz ustala nowe zasady kształcenia nauczycieli w tego typu szkołach.

Plusy:

+ Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (niebędący młodocianymi pracownikami) i uczniowie technikum będą mogli realizować staż uczniowski na podstawie umowy z pracodawcą. Koszty świadczeń pieniężnych, które uczeń otrzyma podczas stażu, pracodawca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu

+ Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń branżowych w przedsiębiorstwach dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu

+ Podręczniki przeznaczone do kształcenia zawodowego, często mocno teoretyczne, zostaną zastąpione materiałami edukacyjnymi w wersji elektronicznej lub papierowej

Minusy:

- Ocena nauczycieli kształcenia zawodowego odbywać się będzie nie co 3 lata jak obecnie, a co 5 lat

Komentarze