Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Zbigniew Ziobro Sprawiedliwości Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Kto: Zbigniew Ziobro Ministerstwo: Sprawiedliwości

Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Opis ustawy

Zmiana sposobu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowania upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Plusy:

+ W sprawach, które dotyczą przedsiębiorstw mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy, sąd będzie mógł wyznaczyć do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka wyłącznie kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Zmniejszy to ryzyko powierzenia tych funkcji osobom bez należytej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Minusy:

- W dalszym ciągu to sąd decydować będzie, które przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, obywateli lub gospodarki narodowej. Może to spowodować, że przepisy te będą w praktyce bardzo rzadko stosowane.

Komentarze