Zmiany w samorządzie

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Anna Milczanowska (poseł sprawozdawca) brak (projekt poselski) Zmiany w samorządzie

Kto: Anna Milczanowska Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Zmiany w samorządzie

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych - podpisana 16 stycznia 2018 roku (weszła w życie 31 stycznia)

Opis ustawy

Ustawa wydłuża kadencje samorządów z 4 do 5 lat, jednocześnie likwidując możliwość sprawowania funkcji prezydenta, burmistrza i wójta przez dłużej niż dwie kadencje (nieliczonych jednak wstecz). Dodatkowo zmienia sposób wyboru w gminach powyżej 20 tys. niebędących miastami na prawach powiatu. Zwiększa także kontrolne uprawnienia radnych oraz w 2020 roku wygasza obecną kadencje PKW.

Plusy:

+ Większe uprawnienia dla radnych poprzez np. możliwość kontroli spółek miejskich

+ Wzrost uprawnień obywateli poprzez np. obligatoryjną inicjatywę uchwałodawczą

+ Dwukadencyjność, która nie działa wstecz

+ Większa transparentność procesu wyborczego i działań organu samorządowego (transmisja obrad rad gminy)

Minusy:

- Likwidacja JOWów w średnich gminach

- Groźba wyborczego chaosu poprzez powołanie nowych komisarzy wyborczych w roku wyborczym

Stanowisko WEI

Komentarze