Związki Zawodowe dla niepracowników

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Elżbieta Rafalska Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Związki Zawodowe dla niepracowników

Kto: Elżbieta Rafalska Ministerstwo: Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Związki Zawodowe dla niepracowników

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 lipca 2018 r., weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Opis ustawy

Opis ustawy: Ustawa nadaje prawa osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnionym oraz praktykantom i wolontariuszom działającym na rzecz przedsiębiorcy do wstąpienia do związków zawodowych. Otrzymają oni większość praw, które mają pracownicy należący do związków.

Plusy:

+ Zwiększenie reprezentatywności organizacji związkowych – międzyzakładowej z 10% do 15% składu osobowego a zakładowych z 7% do 8% składu osobowego.

Minusy:

- Zleceniobiorcy, samozatrudnieni czy praktykanci mają często odmienny charakter pracy z przedsiębiorcą, aniżeli pracownik (bardziej elastyczny). Ich działalność w związku zawodowym może więc naruszać interesy pracowników.

- Zwiększa się krąg osób chronionych ze względu na działalność związkową.

Komentarze