Zwolnienie z podatku transportu niskoemisyjnego

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Marcin Porzucek brak Zwolnienie z podatku transportu niskoemisyjnego

Kto: Marcin Porzucek Ministerstwo: brak

Zwolnienie z podatku transportu niskoemisyjnego

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Opis ustawy

Opis ustawy:

Nowelizacja ustawy dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Plusy:

  • Jest to korzystna zmiana nie tylko z punktu widzenia obniżania obciążeń fiskalnych, ale i wyzwań klimatycznych.
  • Zniesienie opodatkowania ma sprawić, że środki zostaną w pełni wykorzystane na poprawę jakości środowiska i rozwój elektromobilności.
  • Wsparcie na zakup pojazdu wodorowego wyznaczono na 30 proc. ceny nabycia, jednak nie więcej niż 90 tys zł. Maksymalna cena nabycia takiego pojazdu to 300 tys. zł.
  • Wsparcie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udzielane będzie na wniosek, w trybie ciągłym do momentu wyczerpania alokacji przewidzianej dla tego działania na dany rok. Procedura nie obejmuje konkursu, co - w założeniach ministerstwa – ma zwiększyć dostępność pojazdów elektrycznych i wodorowych.

Minusy:

  • Fundusz zdobywa środki kosztem pozostałych obywateli. Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego. Jest to utrudnienie wobec osób, których nie stać na pojazdy niskoemisyjne.
  • Program można postrzegać jako przejaw paternalizmu państwowego. Wsparcie dla właścicieli pojazdów niskoemisyjnych odbywa się kosztem pozostałych kierowców, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na uwzględnienie czynników ekologicznych przy wyborze pojazdu ze względów finansowych

Komentarze