Czy polskie prawo sprzyja dronom?

We wtorek 29 września w Świetlicy Wolności odbył się Przegląd legislacyjny w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Warsaw Enterprise Institute. Na spotkaniu zaproszeni eksperci dyskutowali wokół tematyki rynku dronów w Polsce oraz wpływu polskiego i europejskiego prawa na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych w naszym kraju. Prelegenci szukali odpowiedzi na pytania: Czy obowiązujące w Polsce przepisy sprzyjają rozwojowi rynku dronów? Jaki wpływ będzie miało przyjęcie w życie przepisów unijnych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych? Jakie są główne bariery dla rozwoju tej branży w Polsce?

Zachęcamy do zapoznania się z relacją.