Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk 2015 - 2019 Prawo spółdzielcze

(dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)

Andrzej Duda 2015 - 2019 OSR dla MSP

(bardzo dobra)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Krajowa Rada Sądownictwa

(neutralna)

Andrzej Duda 2015 - 2019 Sąd Najwyższy

(szkodliwa)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Rzecznik MSP

(dobra)

Jadwiga Emilewicz 2015 - 2019 Prawo przedsiębiorców

(dobra)

Andrzej Gawron poseł sprawozdawca 2015 - 2019 Ograniczenie sprzedaży alkoholu

(szkodliwa)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Wprowadzenie doktoratów wdrożeniowych

(dobra)

Jarosław Gowin 2015 - 2019 Ustawa o innowacyjności

(bardzo dobra)