Kadencje

Kadencje
Polityk
Kadencja
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk 2015 - 2019 Prawo spółdzielcze

(dobra)

Andrzej Adamczyk 2015 - 2019 Centralny Port Komunikacyjny

(dobra)

Andrzej Adamczyk 2015 - 2019 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

(dobra)

Jan Ardanowski 2015 - 2019 Łatwiejsza rejestracja zwierząt hodowlanych

(bardzo dobra)

Jan Ardanowski 2015 - 2019 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

(szkodliwa)

Jan Ardanowski 2015 - 2019 Ustawa o spółdzielniach rolników

(dobra)

Marek Ast 2015 - 2019 Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

(szkodliwa)

Marek Borowski 2015 - 2019 Brak mandatu za jazdę w stanie wyższej konieczności

(bardzo dobra)

Waldemar Buda 2015 - 2019 Apteka dla aptekarza

(bardzo szkodliwa)

Andrzej Duda 2015 - 2019 OSR dla MSP

(bardzo dobra)