Obszary

zaznacz wszystkie
odznacz wszystkie
Obszary
Polityk
Obszar
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Adamczyk Gospodarka Prawo spółdzielcze

(dobra)

Andrzej Adamczyk Gospodarka Centralny Port Komunikacyjny

(dobra)

Andrzej Adamczyk Gospodarka Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych

(dobra)

Jan Ardanowski Gospodarka Łatwiejsza rejestracja zwierząt hodowlanych

(bardzo dobra)

Jan Ardanowski Bezpieczeństwo i administracja Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

(szkodliwa)

Jan Ardanowski Gospodarka Ustawa o spółdzielniach rolników

(dobra)

Jan Ardanowski Gospodarka Zwiększenie możliwości sprzedaży bezpośredniej dla rolników

(bardzo dobra)

Marek Ast Wymiar Sprawiedliwości Kolejna nowelizacja ustaw sądowych

(szkodliwa)

Marek Ast Wymiar Sprawiedliwości Wycofanie się z wcześniejszego przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN

(dobra)

Marek Borowski Bezpieczeństwo i administracja Brak mandatu za jazdę w stanie wyższej konieczności

(bardzo dobra)