Doprecyzowanie systemu sankcji gospodarczych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Spraw Wewnętrznych i Administracji Doprecyzowanie systemu sankcji gospodarczych

Kto: MariuszKamiński Ministerstwo: Spraw Wewnętrznych i Administracji

Doprecyzowanie systemu sankcji gospodarczych

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Opis ustawy

Ustawa uzupełnia regulacje zawarte w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tzw. ustawa sankcyjna) o instytucję tymczasowego zarządu przymusowego oraz zapewnienie wsparcia pracownikom świadczącym pracę na rzecz podmiotów objętych sankcjami.


Plusy:
+ Ustawa daje „zęby” przyjętej wcześniej ustawie sankcyjnej, której celem było zablokowanie działalności przedsiębiorstw kontrolowanych przez Federację Rosyjską lub oligarchów związanych z Władimirem Putinem.

+ Ustawa zabezpiecza przedsiębiorstwa objęte sankcjami przed wstrzymaniem działalności, co mogłoby mieć negatywne skutki społeczne, poprzez wprowadzenie instytucji tymczasowego zarządu przymusowego.

+ Regulacja zabezpiecza również sytuację materialną firm objętych sankcjami, w przypadku, gdyby nałożenie sankcji skutkowało utratą przez nich pracy.

 

Minusy:

- Optymalnym rozwiązaniem jest wydanie od razu zupełnego aktu prawnego, a nie „łatanie” go późniejszymi nowelizacjami.

Komentarze