Dostępność cyfrowa stron internetowych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Janusz Cieszyński Cyfryzacji Dostępność cyfrowa stron internetowych

Kto: JanuszCieszyński Ministerstwo: Cyfryzacji

Dostępność cyfrowa stron internetowych

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Opis ustawy

Nowelizacja ma na celu poprawę skuteczności wdrażania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa precyzuje obowiązki podmiotów publicznych oraz uspójnia przepisy dotyczące nadmiernych kosztów z obowiązującymi w innych państwach unijnych.

Plusy

  • obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej obejmuje również informacji, które podmiot publiczny umieszcza na nienależących do niego stronach internetowych i aplikacjach mobilnych,
  • doprecyzowanie wymagań dotyczących dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych,
  • doprecyzowanie zasad publikacji deklaracji dostępności,
  • dopuszczenie niezapewnienia dostępności cyfrowej ze względu na nadmierne kosztyw zakresie poszczególnych elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych,
  • określenie czasu (14 dni) na dodanie napisów do nagrań nadawanych na żywo.

Minusy

  • same przepisy nie zapewnią dostępności - pierwotna ustawa funkcjonuje od 2019 r., a monitoring jej stosowania pokazuje, że podmioty publiczne (m.in. samorządy) mają problem z realizacją jej przepisów.

Komentarze