Dozór techniczny

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Mariusz Błaszczak Obrony Narodowej Dozór techniczny

Kto: MariuszBłaszczak Ministerstwo: Obrony Narodowej

Dozór techniczny

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Opis ustawy

Celem ustawy jest wzmocnienie obronności Rzeczypospolitej Polskiej przez wprowadzenie przepisów umożliwiających szybsze pozyskiwanie i wprowadzanie do użytku w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, które zostały wyprodukowane w innym państwie na potrzeby tych jednostek organizacyjnych.

Plusy

  • szybsze pozyskiwanie i wprowadzanie do eksploatacji podlegające dozorowi technicznemu urządzeń wyprodukowanych w innym państwie,
  • uwzględnienie specjalnych zasad dla sprzętu wojskowego.

Minusy

  • wyłączenie urządzeń technicznych wyprodukowanych w innym państwie z obowiązku posiadania uprawnienia przez zakład wytwarzający, naprawiający lub modernizujący; posiadania uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.

Komentarze