Gospodarka nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Robert Telus Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gospodarka nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Kto: RobertTelus Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gospodarka nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym

Opis ustawy

Nowelizacja dotyczy realizacji zadań związanych ze stabilizacją rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy poprzez przekazanie nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na zadania z zakresu udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ma na celu zapewnienie realizacji reformy określonej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań.

Plusy

  • wsparcie finansowe przedsięwzięć mających na celu m.in. rozwój obszarów wiejskich i podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu, ochronę zabytkowych obiektów Zasobu,
  • uproszczenie procedur administracyjnych dla rolników w procesie budowlanym, w tym zastąpienie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dokonaniem zgłoszenia m.in. części silosów, budynków gospodarczych czy wiat,
  • ułatwienie rolnikom indywidualnym pozyskiwania wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Pieniężnej.

Minusy

  • zwiększenie dofinansowania sektora rolniczego.

Komentarze