Prawo farmaceutyczne

Zgodnie z ustawą farmaceutom i technikom farmaceutycznym w czasie wykonywania swoich ustawowych czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym przysługiwać będzie ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu. Oznacza to, że wszelkie formy napaści fizycznej i groźby skierowane pod ich adresem będą, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, ścigane z urzędu.