Inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Robert Telus Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych

Kto: RobertTelus Ministerstwo: Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inwestycje w zakresie biogazowni rolniczych

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu

Opis ustawy

Ustawa ma na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsięwzięć w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych. Zakres uproszczeń zależy od lokalizacji inwestycji, jej wielkości, podmiotu uprawnionego czy wykorzystywanych substratów.

Plusy

  • Wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, m.in. dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących biogazowni rolniczych czy warunków przyłączenia do sieci.
  • Wprowadzenie ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu.
  • Wprowadzenie ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego.
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich.
  • Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.
  • Obniżenie kosztów działalności rolniczej.

Minusy

  • Brak.

Komentarze