Likwidacja użytkowania wieczystego

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Jerzy Kwieciński Inwestycji i Rozwoju Likwidacja użytkowania wieczystego

Kto: JerzyKwieciński Ministerstwo: Inwestycji i Rozwoju

Likwidacja użytkowania wieczystego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - podpisana 10 sierpnia 2018 r., weszła w życie 5 października

Opis ustawy

Opis ustawy: 1 stycznia 2019 r. nastąpi przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Osoby, które mają prawa do użytkowania wieczystego gruntów na których mieszkają staną się ich właścicielami. Przekształcenie to nie będzie już zależne od zgody wszystkich właścicieli gruntu.

Plusy:
+ Zerwanie z pozostałością poprzedniego systemu. Użytkowanie wieczyste wprowadzono do polskiego prawa na początku lat 60-tych wzorując się na przepisach sowieckich.
+ Zwiększenie dostępu do własności. 2,5 mln obywateli dzięki zmianom staną się pełnoprawnymi właścicielami gruntów, co może zachęcić ich do zwiększonej inwestycji zwłaszcza w przypadku bloków wielomieszkaniowych.
Minusy:
- Długi okres obowiązku uiszczania opłaty przekształceniowej – 20 lat.

Komentarze