OSR dla MSP

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Andrzej Duda brak (prezydent) OSR dla MSP

Kto: Andrzej Duda Ministerstwo: brak (prezydent)

OSR dla MSP

Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Opis ustawy

Ustawa zobowiązuje projektodawcę do uwzględnienia oceny wpływu projektu każdego aktu regulującego sprawy majątkowe przedsiębiorcy, czy też dotyczącego jego relacji z organami administracji publicznej, na sektor MSP, który stanowi główną siłę napędową polskiej gospodarki.

Plusy:

+ Dostrzeżenie roli sektora MSP przy tworzeniu nowych regulacji prawnych

+ Ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy będą tym samym wiedzieć które przepisy mają dla nich znaczenie

Minusy:

BRAK

Komentarze