Prawo oświatowe

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Tomasz Zieliński brak (projekt poselski) Prawo oświatowe

Kto: TomaszZieliński Ministerstwo: brak (projekt poselski)

Prawo oświatowe

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (w zakresie edukacji domowej)

Opis ustawy

Celem projektu jest wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz wzmocnienie pozycji i głosu rodziców, oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły. Jednocześnie w ramach proponowanych regulacji wprowadza się szereg zmian w funkcjonowaniu tzw. edukacji domowej, czyli realizacji obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki odpowiednio poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą.

Plusy:

  • wycofanie się w trakcie komisji sejmowej z części zmian.

Minusy:

  • nieuzasadnione utrudnienia w funkcjonowaniu edukacji domowej obejmujące m.in.:
    • złożenie wniosku o włączenie dziecka do edukacji domowej jest możliwe jedynie od 1 lipca do 21 września danego roku szkolnego (obecnie nie ma żadnych ograniczeń);
    • szkoła, do której formalnie zapisane jest dziecko, może znajdować się jedynie w województwie właściwym zgodnie z miejscem zamieszkania lub sąsiadującym (obecnie nie ma żadnych ograniczeń);
    • egzaminy klasyfikacyjne mają być przeprowadzane w szkole, co oznacza brak możliwości odbycia ich online (obecnie egzaminy mają być przeprowadzane przez szkołę, bez wskazania konkretnego miejsca).

Komentarze