Przeciwdziałanie kradzieży tożsamości

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Janusz Cieszyński Cyfryzacji Przeciwdziałanie kradzieży tożsamości

Kto: JanuszCieszyński Ministerstwo: Cyfryzacji

Przeciwdziałanie kradzieży tożsamości

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Opis ustawy

Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę (m.in. umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy sprzedaży nieruchomości) bez wiedzy i zgody właściciela, a także zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do nielegalnego autoryzowania transakcji.

Plusy:

  • Przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości. Ustawa wprowadza rozwiązanie, które umożliwi osobie, której dane dotyczą, nieodpłatne zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Obywatele będą w ten sposób chronieni przed zaciąganiem na ich dane zobowiązań finansowych, takich jak kredyt i pożyczka, czy też przed wydaniem przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne duplikatów ich kart SIM.
  • Ustawa przewiduje, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Przyspieszenie zwrotu prawa jazdy kierowcom w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego bez konieczności angażowania organów samorządu. Ponadto zniesienie obowiązku oklejania szyby pojazdu nalepkami uprawniającymi do wjazdu do strefy czystego transportu.

Minusy:

  • Po zastrzeżeniu numeru PESEL nie będzie możliwości pobrania pieniędzy z konta bankowego przez jego właściciela do czasu weryfikacji tożsamości. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL wypłata będzie możliwa po upływie 12 godzin od złożenia przez posiadacza rachunku dyspozycji wypłaty gotówkowej, nawet jeśli zastrzeżenie zostanie cofnięte. Uważamy, że zastrzeżenie numeru PESEL jest krokiem w dobrą stronę, w celu ochrony danych osobowych. Jednocześnie konieczność podlegania 12-godzinnej weryfikacji może spowodować liczne problemy obywateli i zastoje w gospodarce wynikające z braku możliwości dokonywania płatności gotówkowej.
  • Można wprowadzić ustawę, która w całości zlikwiduje zaciąganie kredytów poprzez podanie numerów PESEL, poprzez wprowadzenie zakazu zaciągania kredytów bez osobistego stawiennictwa i podpisu odręcznego.

Komentarze