Przedsiębiorcy a gospodarka odpadami

wróć
Opis obietnicy
Polityk
Ministerstwo
Ustawa
Nasza ocena
Anna Moskwa Klimatu i Środowiska Przedsiębiorcy a gospodarka odpadami

Kto: AnnaMoskwa Ministerstwo: Klimatu i Środowiska

Przedsiębiorcy a gospodarka odpadami

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw

Opis ustawy

Ustawa podyktowana jest koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej (ang. single-use plastics).

Plusy 

  • dążenie do zmniejszenia ilości odpadów powstających z tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej.

Minusy 

  • dodatkowe koszty dla przedsiębiorców,
  • konieczność stosowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych przymocowanych do pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,
  • maksymalne stawki opłat oraz administracyjne kary pieniężne nakładane na podmioty nieprzestrzegające ciążących na nich obowiązków.

Komentarze